MASZ PYTANIE ? +48 538 333 176

Z przyjemnością informujemy, że Zielona Okiennica Łukasz Kwiatkowski w Koszalinie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizuje projekt: „Zielona Okiennica - konkurencyjny producent okiennic aluminiowych na rynku europejskim”. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie . Działanie 1.15. Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Cel projektu: W ramach realizacji projektu nastąpi wzmocnienie pozycji konkurencyjnej koszalińskiej firmy Zielona Okiennica Łukasz Kwiatkowski na rynku aluminium poprzez ekspansję do Niemiec, Francji i Włoch. Wnioskodawca, będzie kierował tam nową ofertę – innowacyjne profile „z piórami”. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania zawarte w strategii ekspansji na rynki zagraniczne, która nacisk kładzie na zaprezentowanie spójnej oferty produktowej o wysokiej jakości i trwałości, pozyskanie bazy potencjalnych klientów i przeprowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej włącznie z udziałem w targach i misjach gospodarczych. Działania te będą stanowiły o przewadze konkurencyjnej firmy na tle innych podmiotów branży aluminium.
Wnioskodawca osiągnie cel projektu przeprowadzając następujące etapy:

Zadanie 1: Działania wizerunkowe i promocyjne na wybranych rynkach docelowych (Francja, Niemcy, Włochy)
Zadanie 2: Wyjazdy do potencjalnych kontrahentów na nowych rynkach.
Zadanie 3. Udział w międzynarodowych targach BUDMA charakterze wystawcy. Realizacja strategii nastąpi w sposób kompleksowy, firma w ramach projektu wdroży następujące jej założenia:
• dobór i pozyskanie partnerów w krajach docelowych,
• działania informacyjno-promocyjne,
• tłumaczenia dokumentów i materiałów reklamowych dedykowanych wybranym rynkom,
• spotkania z potencjalnymi kontrahentami w celu nawiązania relacji biznesowych,
• obsługa prawna,
• udział w międzynarodowych targach BUDMA w Polsce.
Wartość projektu: 176 603,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 122 043,00 zł
Więcej informacji o programie 1.15 na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W związku z realizacją przez Zieloną Okiennicę projektu pn. „Zielona okiennica – konkurencyjny producent okiennic aluminiowych na rynku europejskim” w ramach Działania 1.15  Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Zamawiający zaprasza do składania ofert na projekt, tłumaczenie i druk katalogów reklamowych.

Dokumenty:
1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 - pobierz
3. Załącznik nr 2 - pobierz
4. Załącznik nr 3 - pobierz

 

W związku z realizacją przez Zieloną Okiennicę projektu pn. „Zielona okiennica - konkurencyjny producent okiennic aluminiowych na rynku europejskim" w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Zamawiający zaprasza do składania ofert na organizację stoiska wystawowego na targi, w tym budowa stoiska targowego (projekt, materiały, wykonanie, montaż, demontaż, media) na targach BUDMA w Poznaniu w dniach 12-15.02.2019.

Dokumenty
1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 - pobierz